Public
Organization
Громадська
Організація
To Learn
&
To Work
Навчатися
Та
Працювати
Унія Громадська організація

У продовження розвитку концепції ТНТУ ім. Івана Пулюя щодо використання кластерного підходу для комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців та на основі укладеної Угоди про співпрацю між нашим університетом і Вищою школою інженерії та економіки у м. Слупськ, започатковано проведення літньої школи для студентів, яка включає курс мовної підготовки (вивчення польської мови обсягом 120 год. із отриманням відповідного сертифікату) та проходження фахових виробничих практик у сфері послуг та на підприємствах Польщі.

Координаторами пілотного проекту призначено завідувача кафедри економіки та фінансів д.е.н., проф. О.В. Панухник, асистента кафедри економіки та фінансів к.е.н. Н.В. Бажанову та заступника директора Гусятинського коледжу ТНТУ к.т.н. В.З. Гудя.

У проекті взяли участь студенти факультету ФХВ (декан к.т.н., доц. Лещук Р.Я.), ФПД (декан к.е.н., доц. Ціх Г.В.), а також студенти Гусятинського коледжу ТНТУ (директор Зеленський К.В.).

Під час візиту у Вищу школу інженерії та економіки, професором О.В. Панухник обговорено з ректором проф. Станіславом Шишко напрямки майбутньої співпраці між навчальними закладами.

В основу перспектив співпраці покладено модель підготовки майбутніх фахівців «школа-коледж-внз-компанія», коли профорієнтаційна робота та мовна підготовка починаються ще з шкільної лави, а завершуються реалізацією «сендвіч-програм» та програм здобуття другої вищої освіти й одночасно включають проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі.

Слупськ_1 Слупськ_2

Перегляди статей
10360