Public
Organization
Громадська
Організація
To Learn
&
To Work
Навчатися
Та
Працювати
Унія Громадська організація

У період з 20 по 23 вересня 2015 р. делегація м. Тернополя, яка об’єднала науковців ТНТУ ім. І. Пулюя у складі Т.М. Вітенько, д.т.н., проф., проректора з міжнародного співробітництва; О.С. Покотила, д.б.н., проф., зав. кафедри харчової біотехнології і хімії; О.В. Панухник, д.е.н., доц., зав. кафедри економіки та фінансів та представників органів місцевого самоврядування, зокрема, В.В. Кашицького, заступника начальника управління стратегічного розвитку міста — начальника відділу міжнародного співробітництва і туризму міської ради м. Тернополя, відвідала Республіку Польща.

 

Метою візиту було розширення можливостей співпраці університету та міста не лише з польськими ВНЗ, а й налагодження зв’язків для майбутніх усталених контактів з підприємствами, оскільки пріоритетним напрямом розвитку нашого університету на сучасному етапі реформування вищої освіти є перехід від системи отримання лише знань до компетентнісного підходу, коли студенти здобувають знання, вміння, навички та фахову практику, а викладачі — можливість пройти закордонне стажування не лише академічного спрямування, а й безпосередньо на виробництві. Розуміння того, що ВНЗ України повинні переорієнтуватися на надання практичних навичок та активно залучати виробничі структури для їх передачі, використовувати кластерний підхід для комплексного вирішення проблем підготовки майбутніх фахівців, знайшло широку підтримку у освітніх і виробничих структурах Польщі.

Делегацією було проведено низку зустрічей і підписання угод, які мають стратегічно важливий і визначальний характер для формування єдиного європейського наукового та освітнього просторів, що є полігоном формування та функціонування європейського ринку знань.

Зокрема, підписано угоду про співпрацю між ТНТУ ім. І. Пулюя та Вищою школою професійної освіти ім. Яна Амоса Коменського у м. Лешно, досягнуто домовленості про майбутню співпрацю з Вроцлавським економічним університетом, НДІ «Інститут управління і самоврядування», Польською Академією здоров’я.

В основу майбутньої співпраці між вищими навчальними закладами покладено модель підготовки майбутніх фахівців «школа-коледж-внз-компанія», коли профорієнтаційна робота та мовна підготовка починаються ще з шкільної лави, а завершуються реалізацією «сендвіч-програм» та програм подвійних дипломів і одночасно включають проходження фахових виробничих практик на підприємствах Польщі. Подальша співпраця з науково-дослідними закладами, громадськими організаціями і спільнотами передбачає налагодження партнерства у науковій та інноваційній сферах.

Делегація мала нагоду ознайомитися з діяльністю низки польських підприємств, які дали згоду на подальшу співпрацю з університетом в рамках організації фахових виробничих практик для студентів ТНТУ ім. І. Пулюя.

Про результати спільних польсько-українських заходів було оповіщено у засобах масової інформації:

Перегляди статей
10355